Acrobat MZ

fungicid

 

              Acrobat MZ je fungicid nove generacije,izuzetno efikasan u suzbijanju bolesti koje prouzrukuju gljive iz klase Oomycetes.Formulisan je u obliku praha za suspenziju (WP), a predstavlja kombinaciju dve aktivne materije: dimetomorf(90g/kg) i mankozeb (600g/kg).

 

              Acrobat MZ prouzrokuje raspad ćeliskog zida gljiva.Odlikuje se izvrsnim preventivnim delovanjem i skoro sasvim sprečava širenje gljivičnih spora,štiteci tako biljku od uništenja.

              Acrobat MZ je preparat kontaktnog i dubinskog delovanja. Lokalni je sistemik, tako da se rasprostranjuje unutar lišca i osigurava njegovu potpunu zaštitu. Na delovanje preparata posebno su osetljivi stadijumi stvaranja sporangiofora i zoospora. Zato, tretman Acrobat-om MZ pre početka stvaranja spora u potpunosti zaustavlja oboljenje.

              Vreme pripreme: Prvo prskanje najbolje obaviti pri pojavi prvih simptoma,a sledeća, zavisno od intenziteta napada,u intervalu od 7-14 dana.

 

              Količina pripreme: Najbolju efikasnost postiže u količini od 2,5 kg/ha, mada dobru efikasnost pokazuje i na količini od 2kg/ha Utrošak vode: 200-400l/ha A maksimalan broj tretiranja je tri puta na istoj površini u toku godine.

 

 

 

   Krastavac


            Plamenjača (Pseudoperonospora cubensis) za kratko vreme može prouzrokovati potpuno propadanje krastavaca.

               Simptomi bolesti se najćešce javljaju na lisću starom 5-15 dana, i to u vidu mozaika-svetlozelene se smenjuju sa tamnozelenim zonama.Sa razvojem bolesti pege se šire,postaju žute,uglaste,pokrivaju čitavu površinu lista koji vene i izumire. U vlažnim uslovima,u okviru pega,na naličju lista javlja se prljavo-purpurna prevlaka konidiofora i konidija gljive.
             Acrobat MZ ivrsnim preventivnim i antisporulativnim delovanjem čuva krastavece od plamenjače, što neminovno vodi do kvalitetnog i visogog prinosa.

 

   Paradajz

 

            Plamenjača (Phytophthora infestans) oštećuje uglavnom plod paradajza. Simptomi bolesti su velike,tvrde,smeđe pege na jos zelenim,nezrelim plodovima.Sa sazrevanjem plodova pege omekšaju,a plodovi propadaju.
             Crna pegavost (Alternaria solani) napada sve nadzemne delove. Mlade biljčice mogu biti zaražene jos u rasadniku. Bolest se sa rasadom prenosi u polje. Simptomi bolesti su:pege na lišću,propadanje lisne mase,ovalne i veće pege na stablu i koncentricne pege na plodovima koji postepeno trule i propadaju.
            Rizik oboljevanja paradajza moguće je izbeci pravovremenim tretmanom Acrobat-om MZ,koji deluje preventivno,ali i kurativno.

 

   Vinova loza

 

              Plamenjača (Plasmopara viticola) napada sve nadzemne delove. Lišce je najosetljivije u fazi intenzivnog porasta (kraj maja-pocetak juna) i pri kraju vegetacije(avgust-septembar).
              Karakteristične su tzv. "uljane pege" prekrivene belom prevlakom,izumiranje lisnog tkiva u obliku pega i popuno sušenje i opadanje lišća. Cvet i cvasti mogu biti,u povoljnim uslovima zaražene i pre zrenja, a sama biljka je najosetljivija u vreme cvetanja.
              S obzirom da plamenjača može "spaliti" lišće i uništiti sav rod, zaštita vinove loze je obavezna mera. U zaštiti koja uglavnom počinje pred cvetanje, neophodno je u program ukljuciti Acrobat MZ, zbog njegovog dvojakog delovanja: preventivnog i kurativnog.

 

   Krompir

 

              Plamenjača(Phytophthora infestans) napada list,stablo i krtole. Momenat kada simptomi postanu primetni je faza cvetanja. Za list su karakteristične vodenaste pege. Vlažni uslovi pogoduju brzem razvoju bolesti,kada svi nadzemni delovi istrule,a zaraza se prenosi na krtole. Na njima su vidljive tamnomrke pege,tkivo je na preseku vodenasto,a površina krtole delimično ulegnuta.
              Acrobat MZ je odličan u očuvanju i lišca i krtola. Crna pegavost(Alternaria solani) javlja se u vidu sitnih, pregamentnih pega na donjem, starijem lišcu, koje kasnije postaje mrke,crne,kružne ili ovalne. Na kraju, sasušeno lišće ostaje pričvršceno na stablu. Na krtolama pege su tamne, ulegnute, često obrubljene izdignutom zonom tkiva purpurne boje.U okviru preventivnog programa zaštite krompira Acrobat MZ zauzima izuzetno značajno mesto.

 

   Prednosti preparata Acrobat-a MZ

 • Acrobat MZ sprečava zarazu biljaka, zahvaljujući kombinaciji dubinskog i kontaktnog delovanja.
                         

 • Duži razmak između tretiranja je moguć, jer Acrobat MZ ima dugo rezidualno delovanje (nekoliko nedelja) i otporan je na ispiranje kiše.
   

 • Izuzetno antisporulativno delovanje mu omogućava da spreči stvaranja,ali i širenje spora, tako da značajno smanjuje rizik od ponovnih infekcija.
   

 • Nov mehanizam delovanja isključuje opasnost od nastanka ukrštene rezisternosti sa fenilamidima.
   

 • Acrobat MZ pripada III grupi otrova, pa je kao takav bezbedan za korisne organizme i životnu sredinu.

 

 

Nazad na Index stranicu


Design by IMS
Copyright © 2001-2002 Agromarket